Nen 1010 clausule

Al sinds jaar en dag adviseert en procedeert Backx & Ripmeester op het gebied van de clausule “elektrische installatie”, ook wel de “NEN 1010-clausule” geheten. Verzekeraars gebruiken die clausule regelmatig als een dankbare stok om mee te slaan en de (brand)schade af te wijzen. Meer dan eens heeft Backx & Ripmeester de verzekeraar terug weten te fluiten, al dan niet ten overstaan van de rechter. Op basis van die successen heeft Backx & Ripmeester (ook) op het gebied van de NEN 1010 haar sporen verdiend en geldt het kantoor inmiddels als hét instituut waar verzekeringnemers hun NEN 1010-problematiek neerleggen.

In de NEN 1010-clausule (een garantieclausule) stelt de verzekeraar een aantal eisen waaraan u als verzekeringnemer dient te voldoen. Voldoet u niet aan (een van) de eisen, dan is de verzekeraar in beginsel niet gehouden de schade te vergoeden, met alle verstrekkende gevolgen voor u als verzekeringnemer van dien.

De strekking van de NEN 1010-clausule is dat de installatie moet voldoen aan de eisen in NEN 1010 en dat de installatie periodiek wordt gecontroleerd. Deze clausule is technisch van aard, abstract en vaak voor verschillende uitleg vatbaar. Vragen die regelmatig tot discussie leiden zijn bijvoorbeeld:

  • Welk deel van de elektrische installatie valt onder het bereik van NEN 1010?
  • Welke versie van NEN 1010 geldt?
  • Welk deel?
  • Op welke manier moet de installatie gecontroleerd worden?
  • Hoe moet de tekst uitgelegd worden?
  • Klopt het wel dat de eisen zoals gesteld in de garantieclausule zijn geschonden?
  • En als een van de eisen zou zijn geschonden, staat dat dan in verband met de oorzaak van de schade?

De NEN 1010-clausule is, kortom, steevast een bron van discussie. Voorkom die discussie door Backx & Ripmeester te laten adviseren vóórdat zich een verzekerd evenement (meestal brand) voordoet. Heeft de schade zich al voorgedaan, stelt u zich dan zo spoedig mogelijk in verbinding met ons kantoor. Hoewel de eerste periode na een schade cruciaal is (met name voor het vergaren van informatie en bewijs), is het meer dan eens voorgekomen dat Backx & Ripmeester ook in een (veel) latere fase nog de verzekeraar op andere gedachten heeft weten te brengen en de afwijzing zo ongedaan heeft weten te maken.

Contactpersoon

Verzekeringsadvocaat mr. J. (Jasper) Backx backx@verzekeringsadvocaten.nl 010-2062050