Advocaat AOV

Keert uw verzekeraar niet uit bij arbeidsongeschiktheid? De verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester halen voor u het onderste uit de kan.

Deden zich pakweg vijf jaar geleden nauwelijks discussies voor tussen verzekeraars en verzekeringnemers op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (‘AOV’), inmiddels is dat wel anders. Vrijwel dagelijks worden de verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester geconfronteerd met nieuwe zaken op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Het lijkt wel alsof de verzekeraars een nieuwe melkkoe hebben gevonden door de ondernemers die door ziekte gedwongen een beroep moeten doen op hun (dure) AOV het bos in te sturen. Een verzekering is inmiddels al lang geen garantie meer op uitkering, zo lijkt het.

Een AOV-verzekeraar kan tal van argumenten opwerpen om niet tot uitkering over te gaan. Zo komen geschillen voor over:

  • ‘verzwijging’: het bestaan van klachten al vóór het afsluiten van de verzekering, terwijl deze klachten niet aan de AOV-verzekeraar zouden zijn gemeld bij het aangaan van de verzekering;
  • (het gebrek aan) medewerking aan de door de verzekeraar geïnitieerde onderzoeken;
  • de vraag of er überhaupt wel sprake is van arbeidsongeschiktheid;
  • de mate van arbeidsongeschiktheid.

Niemand zit op (veelal eindeloze) discussies met een verzekeraar te wachten om uitkering veilig te stellen, zéker niet een ondernemer die arbeidsongeschikt is geraakt. U hebt tenslotte wel wat anders aan uw hoofd. Inmiddels hebben de verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester een schat aan ervaring opgedaan waarmee AOV-verzekeraars meer dan eens zijn teruggefloten en de uitkering snel werd aangevangen of voortgezet.

Zie tevens SOS AOV www.sos-aov.nl

Contactpersoon

Verzekeringsadvocaat mr. A. (Agnes) Koert koert@verzekeringsadvocaten.nl 010-206 20 50