Jasper Backx

Jasper Backx heeft vele jaren ervaring in geschillen in het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht, waarbij hij steevast optreedt tegen verzekeraars ten behoeve van gedupeerde verzekerden/ondernemers. Hij beoordeelt een zaak met een gezond kritisch blik en handelt pragmatisch en oplossingsgericht om voor zijn cliënten het maximale resultaat te behalen.

De zaken die hij heeft behandeld en in behandeling heeft, hebben betrekking op onder meer verzekeringsfraude, branden, instortingen, technische schades en aansprakelijkheid van bijvoorbeeld tussenpersonen en (onder)aannemers. Disputen over NEN 1010 en NEN 3140 (clausule elektrische installatie) hebben zijn bijzondere aandacht. Daarnaast treedt Jasper Backx regelmatig op als spreker op congressen en cursussen, is hij aangesloten bij RBBC (Rotterdamse Beurs Brand Club) en is hij voorts coauteur van het handboek “Brandonderzoek (Methodisch onderzoeken van brandoorzaak en brandverloop). Jasper Backx heeft veel lol in zijn vak en oefent zijn beroep gepassioneerd uit.

Rechtsgebiedenregister

Jasper Backx heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk (burgerlijk recht)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contactgegevens:

Verzekeringsadvocaat mr. J. (Jasper) Backx backx@verzekeringsadvocaten.nl 010-2062050