Asbest Advocaat

Is uw pand gebouwd vóór 1994? Dan is er een reële kans dat uw pand asbesthoudende bouwmaterialen bevat. Dat behoeft niet problematisch te zijn. Asbesthoudend materiaal is in beginsel namelijk niet gevaarlijk, zolang het maar niet beschadigd raakt. Als het asbesthoudend materiaal wél beschadigd raakt, bijvoorbeeld door brand, een explosie, ondeskundige uitvoering van sloop- of verbouwingswerkzaamheden of simpelweg slijtage, dan zijn de gevolgen verstrekkend en voor u meestal niet meer te overzien: asbestsanering kost in het beste geval enkele duizenden euro’s en in het slechtste geval enkele honderdduizenden euro’s.

Vanwege de wijdverbreide en diepgewortelde angst voor asbest is de kans groot dat u, zodra ook maar een vermoeden bestaat dat asbest is vrij gekomen, te maken krijgt met vaak de (gemeentelijke) overheid die u in veel gevallen zal dwingen de nodige maatregelen te nemen – of erger nog – besluit nota bene op uw kosten zélf onmiddellijk maatregelen te nemen. Bij de verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester hebben zich de afgelopen jaren heel veel asbestgedupeerden gemeld die zich geconfronteerd zagen met absurd hoge rekeningen vanwege die gemeentelijke bemoeienis waarvan – minstgenomen – een deel absoluut niet noodzakelijk was. Zodra het woord asbest valt, lijkt het wel alsof alle (financiële) remmen bij de gemeente er echter afgaan terwijl de asbestinventarisatiebedrijven en -saneerders daar (soms) grovelijk misbruik van maken. Ondertussen staat u er bij en kijkt u er naar. Vrijwel steeds volgen daarna ook nog eens aansprakelijkstellingen van derden die menen schade te hebben geleden door het vrijkomen van asbest uit uw pand. Vooral vanwege de vaak extreme financiële risico’s is het van belang zo snel mogelijk de verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester in te schakelen; de regie moet te allen tijde in eigen hand gehouden worden, zo leert de ervaring. Dat geldt eens te meer indien (juiste) verzekeringsdekking ontbreekt en u (deels) zelf voor de kosten van de inventarisatie en sanering op zou dienen te draaien.

De verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester hebben ruime ervaring op het gebeid van asbestschades. De verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester staan u gedurende het gehele traject bij: van de afhandeling van aansprakelijkheidskwesties, het voeren van verweer tegen toegepaste bestuursdwang tot het nemen van regres op een eventuele aansprakelijke derde, de beroepsaansprakelijke assurantietussenpersoon of de verzekeraar.

Contactpersonen

Verzekeringsadvocaat mr. M. (Mark) Ripmeester ripmeester@verzekeringsadvocaten.nl 010-206 20 50