Advocaat Brandschade

 

De verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester zijn inmiddels de tel kwijtgeraakt van het aantal brandschades die zij de afgelopen circa 15 jaar hebben behandeld. Van binnenvaartschepen tot superjachten, van particuliere woningen tot bedrijfsgebouwen, van restaurants tot discotheken, van kunstobjecten tot restpartijen en van vrachtwagens tot Ferrari ’s. Iedere brandschade kent z’n eigen eigenaardigheden, maar één gemene deler kennen ze allemaal: de verzekeraar meent dat zij niet behoeft uit te keren of rekt de onderzoeksfase tergend lang, met alle vaak (zeer) ernstige gevolgen voor de verzekeringnemer van dien. De afwijzingsgronden zijn heel divers, zoals bijvoorbeeld:

 
    • Vermoeden van brandstichting;
 
    • Verzwijging bij het aangaan van de verzekering;
 
    • Fraude bij de begroting van de schade;
 
    • Schenden van voorwaarden, clausules of uitsluitingen;
 
    • Risicoverzwaring of bestemmingswijziging.
 

Soms ook is er wel sprake van een gedekt evenement, maar wil de verzekeraar simpelweg minder uitkeren dan de vastgestelde schade. De verzekeraar stelt zich dan bijvoorbeeld op het standpunt dat sprake is van onderverzekering. Soms ook zijn simpelweg niet alle risico’s voldoende gedekt (opstal wel, inventaris niet) of schort het aan de termijnen (bijvoorbeeld een te korte termijn voor de bedrijfsschade).

 

Backx & Ripmeester werkt altijd voor verzekeringnemers en verzekerden en tegen verzekeraars. Nog daargelaten het feit dat we het gewoon veel leuker vinden om voor verzekeringnemers en verzekerden te werken, vermijden wij op die manier iedere schijn van belangenverstrengeling. Met het uitgebreide netwerk aan schade-experts en tactische-, brand- en elektrotechnische onderzoekers hebben de verzekeringsadvocaten van Backx & Ripmeester de afgelopen jaren al vele successen behaald.

 

Na een gedegen feitenonderzoek, al dan niet ter plaatse, komen wij tot een helder advies met een concreet stappenplan en mogelijke alternatieven, steeds ook met oog voor de eventuele commerciële belangen van onze cliënten. Bij Backx & Ripmeester geen onbegrijpelijk juridisch jargon tegen de hoofdprijs, maar een in begrijpelijke taal gesteld advies tegen een eerlijk tarief. Bij ons voorts geen advisering over verschillende schijven, maar altijd een compagnon die als direct aanspreekpunt fungeert. Wij procederen als het moet, maar schikken als het kan. Daarbij houden wij niet alleen de feitelijke en juridische kant in het oog, maar tevens de economische, praktische en emotionele kant. Kortom, onze aanpak is gericht op werkbare oplossingen. Het is gebleken dat onze cliënten die aanpak waarderen.

 

Contactpersoon:

Verzekeringsadvocaat mr. J. (Jasper) Backx backx@verzekeringsadvocaten.nl 010-2062050