Irini Dalpi

Irini Dalpi heeft ruim tien jaar ervaring als advocaat in de brede verzekerings- en aansprakelijkheidspraktijk. Technische schades, voornamelijk in de industriële sector, en schades en (contractuele) geschillen met betrekking tot duurzame energie (onder meer zonnepanelen, warmtekrachtinstallaties en warmte-/koude opslagsystemen) hebben haar bijzondere aandacht. Kenmerkend voor Irini Dalpi en haar werkwijze is een gezonde dosis koppigheid: bij zaken en geschillen die op het eerste gezicht minder kansrijk lijken gooit zij de handdoek niet in de ring, maar zoekt een manier om de zaak tóch tot een goed einde te brengen, al dan niet (of eigenlijk: het liefst) door buiten de gebaande paden te treden. Haar ervaring is dat juist in complexe (technische) zaken het principe ‘kennis is kracht’ op gaat. Diepgaande kennis van het (verzekerde) bedrijf, zijn activiteiten en de markt waarin het bedrijf opereert geeft in procedures, maar ook in het buitengerechtelijke traject, vaak een duidelijke voorsprong op de wederpartij. In technische zaken schept Irini Dalpi er daarom een bijzonder plezier in zoveel mogelijk van de techniek te begrijpen. Dat stelt haar in staat vervolgens ook de noodzakelijke vertaalslag te maken naar de (juridische) taal die rechters begrijpen. Juist dat maakt in complexe geschillen vaak het verschil. Irini Dalpi is onder meer lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap en de Beursclub voor Technische Verzekeringen (BCTV).

Rechtsgebiedenregister

Irini Dalpi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
        • Verzekeringsrecht
Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contactgegevens

Verzekeringsadvocaat mr. K.I. (Irini) Dalpi dalpi@verzekeringsadvocaten.nl 010-206 20 50