Agnes Koert

Agnes Koert is vanaf 2012 advocaat na eerst een aantal jaar de zaken vanaf de andere kant te hebben bekeken als juridisch medewerker bij de rechtbank in Den Haag. Inmiddels heeft zij dus meer dan 10 jaar ervaring met het behandelen van allerlei geschillen (voornamelijk) op het gebied van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht.

Binnen de specialisatie van het kantoor heeft Agnes Koert zich (nog verder) ingegraven in de problematiek omtrent persoonsverzekeringen, met name arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) en ongevallenverzekeringen. Ook geschillen onder verzuimverzekeringen van bedrijven of (collectieve) WIA-verzekeringen voor werknemers komen op haar bureau terecht. Agnes Koert adviseert en procedeert op dat gebied, steevast vóór verzekerden en tegen verzekeraars. Méér dan eens heeft dat er toe geleid dat bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheidsverzekeraars tot uitkering over zijn gegaan of hebben hervat.

Agnes Koert verscheen in de televisie uitzending over het onderwerp: “Moet de overheid ingrijpen in het aov-debat”  van het Avrotos programma “Radar”. Bekijk hier de uitzending terug.

Bekijk hier een artikel uit am:magazine waarin Mark Ripmeester en Agnes Koert met verzekeraars in gesprek gaan over conflicten rondom arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Rechtsgebiedenregister

Agnes Koert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Verzekeringsrecht
  • Algemene praktijk (burgerlijk recht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Contactgegevens

Verzekeringsadvocaat mr. A. (Agnes) Koert koert@verzekeringsadvocaten.nl 010-206 20 50